Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της ΕΚΤ για τα περιστατικά απάτης στις αγορές με τη χρήση καρτών πληρωμών το 2016

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΚΤ δημοσίευσε την 5η έκθεσή της για τα περιστατικά απάτης στις αγορές (δεν περιλαμβάνονται οι αναλήψεις μετρητών) με τη χρήση καρτών πληρωμών εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (‘SEPA’) για το 2016.

ECB Report