Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Μετά από αίτημα της ΕΕΤ, ώστε να μειωθεί η απάτη που γίνεται με την προσκόμιση πλαστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την έκδοση δανείων και καρτών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δημιούργησε μια νέα  εφαρμογή που ονομάζεται «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος».

 

Στόχος της εφαρμογής είναι η γρήγορη και έγκυρη επαλήθευση της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, τόσο του τρέχοντος, όσο και του προηγούμενου Οικονομικού έτους.

 

Σχετικό link: www.gsis.gr