Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Κείμενο διαβούλευσης του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός “Cyber Lexicon”

Στις 2 Ιουλίου 2018, το FSB έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρετηρίου όρων (“Lexicon”) σε διεθνές επίπεδο στη θεματική της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (“cybersecurity”).

Το κείμενο περιλαμβάνει 50 όρους στη θεματική του “cybersecurity” και “cyber resilience” για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20 Αυγούστου 2018. Το FSB στοχεύει να οριστικοποιήσει το ενιαίο ευρετήριο όρων το Νοέμβριο 2018.

FSB Consultation Document