Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Φυλλάδιο με συμβουλές προς τους πολίτες κατά τις συναλλαγές στα ΑΤΜ

Με στόχο την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών, η ΕΕΤ δημιούργησε ένα διατραπεζικό φυλλάδιο για τους συναλλασσόμενους στα ΑΤΜ.

 

Στόχος του φυλλαδίου είναι να δώσει συμβουλές προς τους συναλλασσόμενους για την ενίσχυση της ασφάλειας τους κατά τη χρήση των ΑΤΜ.