Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 86979οικ/2017 με θέμα «Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών» (ΦΕΚ Β' 4163/29.11.2017)

ΦΕΚ Β' 4163/29.11.2017