Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 130060/2017 με θέμα «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β' 4158/29.11.2017)

ΦΕΚ Β' 4158/29.11.2017