Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμ. 116821/2017 με θέμα: "Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017(ΦΕΚ Α' 62)" (ΦΕΚ Β' 3909/6.11.2017)


ΦΕΚ Β' 3909/6.11.2017