Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ανακοίνωση της EBA σχετικά με το stress-test για το 2018

Στις 30 Οκτωβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διενέργειας της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για το 2018.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Εποπτών της EBA αποφάσισε να επεκτείνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του stress-test, προκειμένου να λάβει υπόψη τις προκλήσεις που θέτει η εφαρμογή του IFRS 9 όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων στις αρχές του 2017. Τα ακόλουθα βασικά ορόσημα συμφωνήθηκαν για τη διενέργεια του stress-test:

  • Ιανουάριος 2018: Έναρξη της άσκησης.
  • Αρχές Ιουνίου 2018: Πρώτη υποβολή αποτελεσμάτων στην EBA.
  • Μέσα Ιουλίου 2018: Δεύτερη υποβολή αποτελεσμάτων στην ΕΒΑ.
  • Τέλη Οκτωβρίου 2018: Τελική υποβολή αποτελεσμάτων στην EBA.
  • (έως) 2 Νοεμβρίου 2018: Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του stress-test.

Η ΕΒΑ θα δημοσιεύσει την τελική μεθοδολογία το Νοέμβριο 2017 και θα αποστείλει τα τελικά templates και περαιτέρω διευκρινίσεις στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το μακροοικονομικό σενάριο θα δημοσιευθεί με την έναρξη της άσκησης τον Ιανουάριο 2018.

Ανακοίνωση της EBA