Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

EBA Consumer Trends Report 2017

Στις 28 Ιουνίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της αναφορικά με τα επίκαιρα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Consumer Trends Report 2017). Ως θέματα σημαντικά για την προστασία των καταναλωτών, στα οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των εποπτικών αρχών των κρατών μελών και της ίδιας της ΕΒΑ, αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Η υπερχρέωση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών
  • Χρεώσεις και τέλη σε τραπεζικές υπηρεσίες
  • Πρακτικές πωλήσεων
  • Εναλλακτικοί φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • Καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων των καταναλωτών

 

EBA Consumer Trends Report 2017