Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου εκτελεστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με την υποβολή πληροφοριών για τα σχέδια εξυγίανσης

Στις 11 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με την παροχή πληροφόρησης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης.

 

Consultation Paper- Draft Implementing Technical Standards on the provision of information for the purpose of resolution plans under Article 11(3) of Directive 2014/59/EU