Τομείς Δραστηριότητας / Τυποποιήσεις - Πρότυπα

- Πρότυπα -

α) για Τυπογράφους: [PC: 4,05Mb] , [Mac: 2,51Mb]
β) για Ιδιώτες: [PDF: 2,95Mb]

  • ΕΝΤΥΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ

α) για Τυπογράφους: [PC: 7,94Mb] , [Mac: 2,50Mb]
β) για Ιδιώτες: [PDF: 3,24Mb]

  

Οδηγίες για Τυπογραφική εκτύπωση
Διαστάσεις κατ' ανώτατο όριο: 210 x 96 χιλ. Χαρτί: OCR 95gr (+/- 5%) λευκό mat αδιαφανές μη εμποτιζόμενο από μελάνι
Χρώματα: κείμενα μαύρα, φόντο: οι συναλλαγματικές Pantone 299 Μπλε, τα γραμμάτια Pantone 3405 Πράσινο
Μορφή αρχείων: PC - Adobe Illustrator 9, Corel Draw 7,
Mac - Adobe Illustrator 9, QuarkXpress 3.32
Τα αρχεία είναι συμπιεσμένα για PC σε *.zip και για Mac σε *.sit.
Για κάθε πλατφόρμα το κύριο αρχείο είναι σε μορφή Illustrator 9 και το φόντο σε Photoshop *.eps

Οδηγίες για Ιδιώτες με Inkjet και Laser Εκτυπωτές
Το πλαίσιο οριοθετεί τα σημεία όπου πρέπει να κοπούν η Συναλλαγματική ή το Γραμμάτιο.
Οι διαστάσεις κατ' ανώτατο όριο πρέπει να είναι 210 x 96 χιλ. και η εκτύπωση να γίνεται σε κανονικό λευκό χαρτί (80γραμ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εκτύπωση, ελέγξτε στις ιδιότητες του εκτυπωτή να μην είναι ενεργοποιημένη η εντολή "Fit to Page".

 

Με αφορμή την πρόσφατη τροποποίηση του διεθνούς προτύπου IBAN (ISO 13616), η οποία έλαβε χώρα προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη σύμπτωση μεταξύ του προτύπου ISO IBAN και του προτύπου ΙΒΑΝ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζικών Προτύπων (European Committee for Banking Standards - ECBS), η ΕΕΤ τροποποίησε και προσάρμοσε το περιεχόμενο του «Εγχειριδίου Τυποποίησης και Εφαρμογής στην Ελλάδα του ΒΒΑΝ και ΙΒΑΝ», το οποίο είχε δημοσιευτεί απο την ΕΕΤ τον Μάρτιο του 2001. Η μοναδική επίπτωση της εν λόγω τροποποίησης, που επηρεάζει βέβαια τα μηχανογραφικά προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας του ΙΒΑΝ, αφορά τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου που τυχόν περιέχονται στον ΒΒΑΝ και τα οποία θα μπορούν πλέον να είναι όχι μόνον κεφαλαία, αλλά και πεζά. Επισημαίνεται, ότι ο προβλεπόμενος στο πρότυπο πίνακας μετατροπής των λατινικών γραμμάτων σε αριθμούς, δεν τροποποιείται και ισχύει ως έχει, είτε για πεζά, είτε για κεφαλαία γράμματα. Οι Ελληνικές Τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου 2002 παρέχουν τον ΙΒΑΝ σε κάθε πελάτη τους που θα τον ζητήσει.

Η κωδικοποίηση και τυποποίηση της Code Line των επιταγών σε ευρώ έχει σα στόχο τη μείωση του κόστους επεξεργασίας των επιταγών. Σύμφωνα με απόφαση της Eκτελεστικής Επιτροπής της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, οι τράπεζες μέλη της Ενωσης θα πρέπει από την 1/7/2003 να έχουν αναπτύξει υποχρεωτικά σε όλες τις επιταγές σε ευρώ, τα στοιχεία που περιέχονται στο πρότυπο της Code Line με τη μορφή και στη θέση που προβλέπει το πρότυπο.