Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017

Στις 12 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2381), η ΠΟΛ 1100/2017, η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ 1005/2017, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ΠΟΛ, στις δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται πλέον υπόψη και εκείνες που εμπίπτουν στον τομέα της υγείας.

ΦΕΚ Β’ 2381/12.7.2017