Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Πρόοδος υιοθέτησης του EMV από τις ελληνικές τράπεζες

Έως το τέλος του 2006, οι ελληνικές τράπεζες, βάσει στοιχείων που γνωστοποίησαν στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τους σκοπούς συμπλήρωσης σχετικής έκθεσης προόδου υιοθέτησης του προτύπου EMV τόσο στις κάρτες πληρωμών όσο και στα τερματικά (ΑΤΜ και POS), παρουσίασαν σημαντική πρόοδο, έναντι του Δεκεμβρίου του 2005. Ειδικότερα:

EU country
Date
% of Debit Cards converted
% of Credit Cards converted
% of POS converted
% of ATMs converted
GR
31.12.05
0%
3.7%
18%
14%
GR
31.12.06
10%
10%
31%
26,5%

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών για τις κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον SEPA, οι τράπεζες της χώρας μας, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες που εκδίδουν και αποδέχονται κάρτες πληρωμών, θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2010 να έχουν εφοδιάσει:

  • όλες τις κάρτες πληρωμών που εκδίδουν με EMV Chip, και
  • όλα τα τερματικά αποδοχής καρτών (ATM και POS) με αναγνώστες EMV, εφόσον λειτουργούν ως acquirer.