Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Μελέτη της ΕΚΤ για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο

Στις 19 Ιουνίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με:

  • τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των «κυβερνοαπειλών» (“cyberthreats”), και
  • τις προτάσεις για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής εντός του ευρωσυστήματος για την ενίσχυση του βαθμού ανθεκτικότητας (“resilience”) στις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών.

ECB Report