Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ανακοίνωση του Euro Retail Payments Board (‘ERPB’)

Στις 16 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ‘ERPB’), στην οποία αποτυπώνονται τα διαμειφθέντα της 7ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2017.

ERPB Statement