Τομείς Δραστηριότητας / Τυποποιήσεις - Πρότυπα

Οι τράπεζες υπενθυμίζουν στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν IBAN και BIC

Οι πελάτες των τραπεζών που κάνουν πληρωμές σε ευρώ (εμβάσματα) από τη χώρα μας, προς δικαιούχους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αν δεν φροντίσουν να γνωρίζουν και να ενημερώνουν την τράπεζά τους για το BIC και το IBAN του δικαιούχου. Αυτό διότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία του δικαιούχου που αφορούν τον BIC και τον IBAN, η δε έλλειψη των παραπάνω στοιχείων μπορεί να επιφέρει επιπλέον έξοδα για τον εντολέα πελάτη ή ακόμα και να οδηγήσει σε απόρριψη του εμβάσματος.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της πολιτικής με στόχο την διαρκή ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών, δημοσίευσε σχετικό με το ανωτέρω θέμα Δελτίο Τύπου, ενημέρωσε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια με την παράκληση να πληροφορήσουν τα μέλη τους, και γνωστοποίησε τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης στην αρμόδια εποπτική αρχή των τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος.