Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της EBA για τις περιοδική αξιολόγηση ομολόγων φορέων σχετικά με τη διαδικασία του supervisory reporting

Στις 11 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε έκθεση για τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) για τη διαδικασία της υποβολής εποπτικών αναφορών (supervisory reporting).

Στην εν λόγω έκθεση συνοψίζονται τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, η ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM και οι εποπτικές αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών διαθέτουν εύρωστες δομές που διασφαλίζουν την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συλλογή στοιχείων και υποβολή εποπτικών αναφορών.

Έκθεση EBA