Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τίτλο: “2016 Payment Threats Trends”

Στις 23 Μαρτίου 2017, το EPC δημοσίευσε έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις απειλές που επηρεάζουν τα συστήματα πληρωμών και τις παρεχόμενες σε αυτά υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του «εγκλήματος στον κυβερνοχώρο» (‘cybercrime’).

EPC 2016 Payment Threats Trends Report