Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ

Στις 9 Μαρτίου 2017, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/92/ΕΕ «για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά» (‘PAD’).

Σχέδιο Νόμου