Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημόσια διαβούλευση "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων"

Στις 21 Φεβρουαρίου 2017 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου με τίτλο "Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων".

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00.

Η πρόσβαση στη διαβούλευση είναι δυνατή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8036