Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έναρξη δοκιμών για την πλατφόρμα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών άμεσων πληρωμών σε ευρώ ("instant payments")

Στις 18 Ιανουαρίου 2017, η EBA Clearing, η οποία συνιστά φορέα ανάπτυξης λύσεων υποδομών για θέματα πληρωμών, ανακοίνωσε την έναρξη δοκιμών για την πλατφόρμα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών άμεσων πληρωμών σε ευρώ, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Νοέμβριο 2017.

Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.ebaclearing.eu/Press-releases-N=250b0047-e88e-4d22-9de8-99df5f4c6f25-L=EN.aspx