Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Πλαίσιο Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA – Single Euro Cash Area) - Νέα έκδοση

Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών δημοσίευσε το επικαιροποιημένο Πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA framework).

Το Πλαίσιο, το οποίο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 2006, έτυχε επικαιροποίησης για τέταρτη φορά, από την Ομάδα Εργασίας του EPC για θέματα μετρητών.

Το νέο κείμενο του Πλαισίου έχει επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση στη θεματική των μετρητών, καθώς και τις επικείμενες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη θεματική.

Το σχετικό με το κόστος διαχείρισης των μετρητών infographic είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/infographic-improving-the-cost-efficiency-of-cash/epc162-16infographiccost-efficiency-of-cash20-06-2016final/