Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (΅EPCΆ)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, το EPC δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • “Cryptographic algorithms usage and key management”, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από συστάσεις ως προς την χρήση «κρυπτο-αλγόριθμων» (“crypto-algorithms”), ψηφιακών υπογραφών και πρωτοκόλλων ασφαλείας στα συστήματα πληρωμών για την προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των σχετικών συναλλαγών, και

  • “Privacy Shielding for PIN Entry”, στο οποίο καθορίζονται ενιαία κριτήρια για την προστασία των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, όταν αυτοί εισάγουν το PIN τους στα «τερματικά αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών» (΅POSΆ) και στις «αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές» (΅ATMsΆ).

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/publication-of-two-documents-providing-guidelines-on-cryptography-and-key-management-and-requirements-on-privacy-shielding-for-pin-entry/