Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Απόφαση της ΤτΕ για τον προσδιορισμό των O-SIIs που εδρεύουν στην Ελλάδα

Στις 18 Νοεμβρίου 2016, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ υιοθέτησε την Απόφαση 104/18.11.2016 δυνάμει του άρθρου 124(12) του ν. 4261/2014 με την οποία προσδιορίζονται τα λοιπά συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (O-SIIs) που εδρεύουν στην Ελλάδα και καθορίζεται το ύψος των (επιπλέον) κεφαλαιακών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούν.

Η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ ορίζει τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα ως O-SIIs:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ,
  • Τράπεζα Eurobank Ergasias AE,
  • Τράπεζα Πειραιώς, και
  • Alpha Bank.

Για το έτος 2017 το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω ιδρύματα ορίζεται σε 0%.

 

Απόφαση 104/18.11.2016