Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση του SEPA Instant Credit Transfer Rulebook

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (΅EPCΆ) η πρώτη έκδοση του “Instant Credit Transfer Rulebook” το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 21 Νοεμβρίου 2017.

Μέσω του Instant Credit Transfer Scheme θα καταστεί δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών έως του ποσού των 15.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα στις 34 χώρες που απαρτίζουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA.

Η προσχώρηση στο Instant Credit Transfer Scheme από τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) θα είναι δυνατή από τον Ιανουάριο 2017 και θα είναι προαιρετική.

Το δελτίο τύπου του EPC και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/the-sepa-instant-credit-transfer-scheme-rulebook-is-published/