Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση των εκδόσεων των SEPA Credit Transfer και SEPA Core και B2B Direct Debit Rulebooks που θα τεθούν σε ισχύ στις 19 Νοεμβρίου 2017

Στις 24 Νοεμβρίου 2016, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (΅EPCΆ), οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των SEPA Credit Transfer (Version 1.0) και SEPA Core και B2B Direct Debit Rulebooks (Version 1.0), οι οποίες και θα τεθούν σε εφαρμογή την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017.

Το δελτίο τύπου του EPC και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/the-new-versions-of-the-sepa-credit-transfer-and-sepa-direct-debit-scheme-rulebooks-are-published/