Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ

Στις 9 Νοεμβρίου 2016, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, στην εθνική μας έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ «σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου».

Το ως άνω Σχέδιο Νόμου και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=246e2286-a8e1-4283-95c0-a6b901169a95