Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

27 Μαΐου 2016 - Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με τον τρόπο προδιορισμού της εμπορικής αξίας του κατασχεθέντος ακινήτου

Στις 27.05.2016 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 59 με τίτλο: "Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του
ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας".