Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Κατάθεση Τροπολογίας "Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων (τροποποίηση Ν. 4354/2015 και Ν. 4307/2014)"

Με την τροπολογία 315/13 11.4.2016 "Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων (τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και του Ν. 4307/2014, ρυθμίσεις θεμάτων περί δημοσίων συμβάσεων", η οποία κατατέθηκε χθες στο Σχέδιο Νόμου για την Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξηυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) για τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση πρώτης κατοικίας, τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για ένα μήνα ακόμη (μέχρι 15.5.2016).

Περαιτέρω, παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των άρθρων 60 και 61 του Ν. 4307/2014 για τη ρύθμιση χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς για δύο ακόμη μήνες (μέχρι 30.6.2016).