Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήριες αρχές για την ασφάλεια στον «κυβερνοχώρο» και την προστασία των δεδομένων (“G-20 Principles”)

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία («ΕΤΟ»), σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Ένωση για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές (“Global Financial Markets Association”, ΅GFMAΆ) και τη Διεθνή Ένωση για τις Συμβάσεις Ανταλλαγής και τα Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα (“International Swaps and Derivatives Association”, ΅ISDAΆ), διαμόρφωσε κατευθυντήριες αρχές στην θεματική της ασφάλειας στον «κυβερνοχώρο» (΅cybersecurityΆ) και της προστασίας των δεδομένων (΅data protectionΆ).

Δεδομένου ότι η ασφάλεια στον «κυβερνοχώρο» συνιστά ζήτημα με διεθνείς διαστάσεις, το οποίο προϋποθέτει τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την καθιέρωση αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής, οι κατευθυντήριες αρχές εστάλησαν στην «Ομάδα των 20» (΅G-20Ά), ενόψει της επικείμενης συνάντησής της σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων στην πόλη Hangzhou της Κίνας στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2016.

http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2016/05/InternationalTechPrinciples.pdf