Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 3 Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η Απόφαση 95/27.5.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ με την οποία αντικαθίσταται η ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)». Με τη συγκεκριμένη Απόφαση καθορίζονται οι ρυθμίσεις αναφορικά με:

  • τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα εταιρειών με αντικείμενο τη διαχείριση απαιτήσεων και την αναχρηματοδότηση απαιτήσεων,
  • την προληπτική εποπτεία των ανωτέρω εταιρειών,
  • την υποβολή εποπτικών αναφορών από τις συγκεκριμένες εταιρείες,
  • τα εποπτικά τέλη που πρέπει να καταβάλλουν οι εν λόγω εταιρείες στην ΤτΕ, και
  • τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναθέτουν τη διαχείριση ή μεταβιβάζουν απαιτήσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες.

 

Απόφαση 95/27.5.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ