Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διαβούλευση των ΕΒΑ, ESMA. EIOPA σχετικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια επιδόσεων και το κόστος στο πλαίσιο του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) για τα PRIIPs