Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών τη διετία 2020-2021

Στις 26 Μαΐου 2023, η ΕΚΤ δημοσίευσε την 7σέλιδη έκθεσή της σχετικά με τα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών για τη διετία 2020-2021.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης συνοψίζονται στα εξής:

  • Το 2021, τα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών ως ποσοστό της συνολικής αξίας των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών που εκδόθηκαν σε κράτη-μέλη του ‘SEPA’ ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο (0,028%) από το 2008, έτος το οποίο το Ευρωσύστημα άρχισε να συλλέγει τέτοιες πληροφορίες. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν ακόμα χαμηλότερο και ανήλθε στο 0,020% το 2020, 0,016% το 2021 και 0,017% το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάϊος 2023).  
  • Μετά τη μείωση κατά 8% το 2020, η συνολική αξία των απατηλών συναλλαγών με κάρτες πληρωμών μειώθηκε κατά 11% το 2021.
  • Η αξία των απατηλών συναλλαγών στις “card not present” πληρωμές μειώθηκε κατά 12% το 2021, λόγω και της εφαρμογής απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (‘SCA’).
  • Τα περιστατικά απάτης στις “card present” συναλλαγές με τη μορφή χρήσης πλαστών καρτών πληρωμών σε POS και ΑΤΜ μειώθηκε κατά 37% το 2020 και κατά 42% το 2021, καθώς η διεθνής ανάπτυξη τεχνικών προτύπων οδήγησε στην εξάλειψη σχεδόν τέτοιων περιστατικών.
  • Για τις κάρτες πληρωμών που εκδόθηκαν σε κράτη-μέλη του ‘SEPA’, οι διασυνοριακές συναλλαγές αντιπροσώπευαν το 63% της συνολικής αξίας απατηλών συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2021.

Έκθεση