Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Δημοσίευση διόρθωσης της ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 965) η διόρθωση της ΠΕΕ 215/2/3.2.2023 σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017) (ΦΕΚ Β’ 619/9.2.2023).

Μετά την εν λόγω διόρθωση, στις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της υπηρεσίας «Πληρωμή οφειλών/ λογαριασμών».

ΦΕΚ Β’ 965/23.2.2023