Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Τρέχουσες εξελίξεις επί της πρότασης Κανονισμού αναφορικά με τον καθορισμό μέτρων για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ

Στις 18 Νοεμβρίου 2022, το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε τη θέση του επί της πρότασης Κανονισμού «αναφορικά με τον καθορισμό μέτρων για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ».

Δελτίο τύπου