Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την ανθεκτικότητα στον «κυβερνοχώρο» (“Cyber Resilience Act” – ‘CRA’)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για τη διαμόρφωση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την ανθεκτικότητα στον «κυβερνοχώρο» (‘CRA’), μέσω της οποίας προβλέπεται η θέσπιση κανόνων:

  • για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων με ψηφιακά στοιχεία για την εγγύηση της κυβερνοασφάλειάς τους,
  • για την καθιέρωση βασικών απαιτήσεων σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων με ψηφιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα,
  • για την καθιέρωση βασικών απαιτήσεων σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού τρωτών σημείων που εφαρμόζουν οι κατασκευαστές για να εγγυηθούν την κυβερνοασφάλεια προϊόντων με ψηφιακά στοιχεία καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, και τις υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με τις εν λόγω διαδικασίες, και
  • για την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή.

Πρόταση Κανονισμού