Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση της απόφασης για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του άρθρου 16 Ν. 4914/2022 (Ενδιάμεσο πρόγραμμα)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4865) η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τίτλο "Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του ν. 4916/2022 (Α’ 65)". 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης (ενδιάμεσο πρόγραμμα). Με την ως άνω απόφαση διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την ένταξη στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. 

Απόφαση (ΦΕΚ Β' 4865/15.09.2022)