Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Αναθεωρημένος Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας βάσει κινδύνου (“risk-based approach”) στον κτηματομεσιτικό τομέα (“real estate sector”)

Στις 26 Ιουλίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε τον αναθεωρημένο 76σέλιδο Οδηγό της για την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας βάσει κινδύνου (“risk-based approach”) στον κτηματομεσιτικό τομέα (“real estate sector”).

Αναθεωρημένος Οδηγός