Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ έτους 2021 για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών

Στις 22 Ιουλίου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία έτους 2021 για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών.

Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,
  • χρεωστικών και πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων,
  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων,
  • πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος (εδώ εμπίπτουν και οι συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες), και
  • άλλων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. εμβάσματα)

στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2021, σε 2,146 δισ. (+379 εκατ. σε σχέση με το 2020) και στις 201 συναλλαγές ανά κάτοικο (+36 συναλλαγές σε σχέση με το 2020), έναντι 333 συναλλαγών ανά κάτοικο στην ευρωζώνη (+37 συναλλαγές σε σχέση με το 2020).

Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 739,4 δισ. ευρώ (78% επί του συνόλου της αξίας για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 69,4 δισ. ευρώ (7,3%), οι άμεσες χρεώσεις στα 4,3 δισ. ευρώ (0,5%), οι κάρτες πληρωμών στα 44,8 δισ. ευρώ (4,7%), το ηλεκτρονικό χρήμα στα 4,2 δισ. ευρώ (0,4%) και οι λοιπές υπηρεσίες πληρωμών (π.χ. εμβάσματα) στα 86,1 δισ. ευρώ (9,1%).

Τέλος, η κατανομή καρτών πληρωμών (χρεωστικών και πιστωτικών), υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων και υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων ανήλθε το 2021 στην Ελλάδα αντίστοιχα σε: 69,5% (Ευρωζώνη: 49%), 22,4% (Ευρωζώνη: 22%) και 1,2% (Ευρωζώνη: 20%).

Στατιστικά στοιχεία

Δελτίο τύπου