Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) έως 26/8/2022 για το σχέδιο “Rulebook” του συστήματος “Request to Pay” (‘SRTP’) σε περιβάλλον SEPA

Στις 25 Μαΐου 2022, το ‘EPC’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 132σέλιδο σχέδιο “Rulebook” του συστήματος “Request to Pay” (‘SRTP’) σε περιβάλλον SEPA. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου 2022.

Περαιτέρω, στις 30 Μαΐου 2022, το ‘EPC’ δημοσίευσε 12σέλιδο κείμενο διευκρινίσεων (2η έκδοση) σε σχέση με το σχήμα “SEPA Request to Pay”.

Σχέδιο Rulebook

Κείμενο διευκρινίσεων