Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Πολιτική συμφωνία επί της πρότασης Κανονισμού για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (‘DORA’)

Στις 10 Μαΐου 2022, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο «τριμερούς διαλόγου» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ) επί της πρότασης Κανονισμού για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (‘DORA’).

Δελτίο τύπου