Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) έως 17/4/2022 για το σχέδιο “Rulebook” του συστήματος “Instant Euro One-Leg Out Credit Transfer” (‘Inst Euro OCT’) σε περιβάλλον SEPA

Στις 18 Ιανουαρίου 2022, το ‘EPC’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 152σέλιδο σχέδιο “Rulebook” του συστήματος “Instant Euro One-Leg Out Credit Transfer” (‘Inst Euro OCT’) σε περιβάλλον SEPA.

Σχέδιο Rulebook

Δελτίο Τύπου EPC