Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις αποτελεσματικές πρακτικές προστασίας των καταναλωτών και στήριξης της χρηματοπιστωτικής ένταξης (“financial inclusion”) στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης

Στις 24 Νοεμβρίου 2021, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε 51σέλιδη έκθεση για τις αποτελεσματικές πρακτικές προστασίας των καταναλωτών και στήριξης της χρηματοπιστωτικής ένταξης στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης. Δημοσίευσε παράλληλα 80σέλιδη συμπληρωματική έκθεση με λεπτομερή ανάλυση των μέτρων που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη του (ένα εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα) στη συγκεκριμένη θεματική, καθώς και τις σχετικές επιπτώσεις τους.

Έκθεση

Συμπληρωματική έκθεση