Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Τρίμηνη Διαβούλευση με τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες επί των προτεινόμενων επικαιροποιήσεων των SEPA Credit Transfer, SEPA Core & B2B Direct Debit Rulebooks του EPC

Στις 19 Μαΐου 2014, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών οι προτεινόμενες επικαιροποιήσεις των SEPA Credit Transfer και SEPA Direct Debit Rulebooks για το έτος 2014.

1.      SEPA CREDIT TRANSFER RULEBOOK CHANGE REQUEST - CONSULTATION DOCUMENT

2.      SEPA DIRECT DEBIT B2B RULEBOOK CHANGE REQUEST - CONSULTATION DOCUMENT

3.      SEPA DIRECT DEBIT CORE RULEBOOK CHANGE REQUEST - CONSULTATION DOCUMENT

Η διαβούλευση επί των ανωτέρω κειμένων θα ολοκληρωθεί στις 15 Αυγούστου 2014. Τα επικαιροποιημένα κείμενα θα δημοσιευτούν, ως τελικά, το Νοέμβριο του 2014 και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την τρίτη Δευτέρα του Νοεμβρίου 2015.

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/three-month-public-consultation-on-the-evolution-of-sct-and-sdd-schemes-feedback-by-15-august-2014/