Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών

Στις 31 Μαΐου 2021, το ‘FSB’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 16 Ιουλίου 2021, 18σέλιδο κείμενο διαβούλευσης για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών.

Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης, το ‘FSB’ επιδιώκει τον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ζητήματα κόστους, ταχύτητας, διαφάνειας και πρόσβασης που εντοπίζονται στις διασυνοριακές πληρωμές.

Κείμενο διαβούλευσης