Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας και του Γραφείου της στην ΕΕ για τα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων

Τον Μάιο 2021, η Διεθνής Διαφάνεια, σε συνεργασία με το Γραφείο της στην ΕΕ, εκπόνησαν 13σέλιδη έκθεση, στην οποία καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι, μετά τo πέρας της προθεσμίας ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και 2018/843 (‘AMLD 5’), 9 κράτη-μέλη της ΕΕ (σε αυτά περιλαμβάνει και την Ελλάδα) δεν έχουν ακόμη θεσπίσει δημόσια Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων.

Ως εκ τούτου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στην άμεση επανεξέταση της εφαρμογής των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και 2018/843 (‘AMLD 5’) από τα κράτη μέλη.

Έκθεση