Τομείς Δραστηριότητας / Φυσική ασφάλεια

Στατιστικά στοιχεία ληστειών και λοιπών παραβιάσεων τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ

Η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, σε συστηματική βάση, στατιστικά στοιχεία που της γνωστοποίησαν οι τράπεζες μέλη της και η αρμόδια διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις ληστείες και άλλου τύπου παραβιάσεις των τραπεζών. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των διοικήσεων των τραπεζών μελών της ΕΕΤ, των καταστατικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας, και των αρμόδιων διατραπεζικών επιτροπών της.

Επίσης, η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ αποστέλλει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χώρα μας στο πλαίσιο διαμόρφωσης της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας με τίτλο «Bank robberies and other raid types.