Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση του Ν. 4790/2021 (Άρθρα 82 - 86) - Επαναλειτουργία δικαστηρίων

Στις 2 Απριλίου 2021 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 48/31.03.2021) ο Ν. 4790/2021 με τίτλο "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα". 

Στο Ν. 4790/2021 εισάγονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Ειδικότερα, στο άρθρο 83 καθορίζεται η επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Ακόμη, το άρθρο 86 περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19.

Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α' 48/31.03.2021)