Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ για τη διετία 2020-2021

Στις 10 Μαρτίου 2021, η ‘EBA’ δημοσίευσε 91σέλιδη έκθεση για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ για τη διετία 2020-2021.

Στην έκθεση αυτή αναλύονται ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής προς καταναλωτές, όπως η ενυπόθηκη και καταναλωτική πίστη, οι καταθέσεις, οι λογαριασμοί πληρωμών, οι υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα.

Έκθεση EBA