Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσής της αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ

Στις 13 Ιανουαρίου 2021, η ΕΚΤ εξέδωσε δελτίο τύπου, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ.

Όπως προκύπτει από το δελτίο τύπου:

  • Ελήφθησαν περισσότερες από 8.000 απαντήσεις από εκπροσώπους καταναλωτών, επιχειρήσεων και επαγγελματικών ενώσεων στη διαδικτυακή έρευνα της ΕΚΤ,
  • Η προστασία του απορρήτου, η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας και η πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα κατατάσσονται στην υψηλότερη θέση των επιλογών των Ευρωπαίων καταναλωτών, και
  • Η ΕΚΤ αναμένεται να δημοσιεύσει λεπτομερή ανάλυση την άνοιξη του τρέχοντος έτους, πριν από την απόφαση για την έκδοση (ή μη) ψηφιακού ευρώ.

Δελτίο τύπου ΕΚΤ